Polityka prywatności

Dane osobowe i informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Monika Działowska prowadząca działalność gospodarczą Pediatra Na Zdrowie – Monika Działowska; REGON 520964089, NIP 959-185-16-50; Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/51, 03-982 Warszawa 

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, związanych z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Cookies, możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail: edukacja@pediatranazdrowie.pl

Bezpieczeństwo. Przesyłając do mnie wiadomość e-mail, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Chcę, abyś wiedział/wiedziała, że podejmuje wszelkie działania, celem zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przekazanych mi danych osobowych. Starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dobrowolność. Nie jesteś zobowiązany/zobowiązana do przekazania mi swoich danych osobowych. Jednakże musisz mieć świadomość, iż w niektórych przypadkach brak ich, będzie jednoznaczne z tym, iż nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.

Twoje uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś/wyraziłaś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Muszę Cię poinformować, iż nie wszystkie uprawnienia będą przysługiwały Ci każdorazowo bezwzględnie w stosunku do wszystkich czynności, związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

W celu sprawdzenia jakie dane osobowe, dotyczące Ciebie posiadam i w jakich celach je przetwarzam, proszę o kontakt mailowy pod adresem edukacja@pediatranazdrowie.pl

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym osobom trzecim, z którymi współpracuję w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i prowadzeniem sklepu internetowego https://edukacja.pediatranazdrowie.pl

Dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, niezbędnych w procesie realizacji usług:

 1. Nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, w celu przechowywania danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem sklepu internetowego (np. formularz zamówienia) Serwis ten świadczy dla mnie usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu.
 2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google.
  Z uwagi na korzystanie z usług Google Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych.
 3. IMKER Sp zoo – jako firma dostarczająca rozwiązanie koszyka produktowego i serwisu do udostępniania cyfrowych treści.
 4. Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz osoby świadczące usługi księgowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki przetwarzania danych na poszczególnych serwisach, znajdziesz na ich bezpośrednich stronach:

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Cele i podstawy prawne czynności przetwarzania danych osobowych

Przetwarzam Twoje dane osobowe w ramach działania sklepu internetowego edukacja.pediatranazdrowie.pl.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
– Kontakt za pomocą poczty e-mail wymaga przekazania mi adresu e-mail. Treść wiadomości może zawierać inne dane osobowe.
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.
– Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– Dane będą przechowywane przeze mnie również po zakończeniu kontaktu z Tobą, podstawą czego jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– Treść korespondencji może podlegać archiwizacji (brak możliwości określenia jednoznacznego terminu jej usunięcia).
– Zawsze masz możliwość żądania przedstawienia historii korespondencji (jeśli była archiwizowania). Korespondencja nie zostanie jednak usunięta, jeśli jest to uzasadnione ze względu na mój nadrzędny interes, czyli zabezpieczenie przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Rejestracja użytkownika w sklepie internetowym i realizacja umowy

– Celem dokonania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do rozliczeń (ewentualnie NIP).
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji zamówienia.
– Cel przetwarzania to wykonanie umowy sprzedaży, zawieranej w momencie złożenia zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie dokumentu rozliczającego ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz cele archiwizacyjne i statystyczne ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– W przypadku złożenia reklamacji czy odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i dalej w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i ewentualnej reklamacji czy odstąpienia od umowy, ale również do czasu upływu roszczeń, wynikających z zawartej w tym procesie umowy. Dalej mogą być przechowywane przeze mnie w celach archiwalnych i statystycznych.
– W każdym czasie możesz poprosić o sprawdzenie jakie Twoje dane osobowe przetwarzałam. W tym przypadku jednak niektóre z prawa mogą Ci nie przysługiwać. 

Rejestry czynności przetwarzania danych

– Tworzenie rejestru jest obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz mój prawnie uzasadniony interes ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Analizowanie danych
– Możliwe jest analizowanie danych, zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej.
– Dane w tym przypadku przetwarzane są na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Newsletter
– Celem zapisu do newslettera i wysyłki newslettera, należy podać adres e-mail oraz imię.
– Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne celem realizacji usługi.
– Dane wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda , wyrażona podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji usługi wysyłania newslettera.
– Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. W każdym czasie możesz zażądać usunięcia zapisu do newslettera i zrezygnować z jego dalszego otrzymywania, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
– Możesz również samodzielnie dokonać wypisania się z newslettera, poprzez wybór odpowiedniego pola w wiadomości e-mail.
– Jeśli zdecydujesz się na wypisanie się z newslettera, Twoje dane mogą być przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres roku, ze względu na mój prawnie uzasadniony interesy i ochronę przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używane są do korzystania z usług Serwisu .

Strona internetowa edukacja.pediatranazdrowie.pl używa plików cookies.

Zgoda na cookies
– Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.
– Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki, albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia, dotyczące zmiany ustawień cookies.
– Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Rodzaje plików cookies.
– „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
– „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
– „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu lepiej zorganizować jego układ. “

Cookies podmiotów trzecich

Google Analytics – zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję w celu tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji

Szeroki wybór sterydów anabolicznych online w sklepie internetowym sterydysklep

Ontdek de kracht van anabole steroïden voor optimale resultaten en spiergroei. Hier https://anabolensteroiden.com/vindt u de beste producten voor uw fitnessdoelen!